D£UTO SNYCERSKIE PFEIL DP8750D8/7

185,78 

SKU: 215e2848e9ee Kategoria:

D³uto dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, przeznaczine do pracy w miêkkim, twardym, jaki bardzo twardym drewnie.  D³uta s¹ naostrzone przez producenta.