D£UTO SNYCERSKIE PFEIL DP8750D8/10

174,09 

SKU: b7ae288b8522 Kategoria:

D³uto dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, przeznaczine do pracy w miêkkim, twardym, jaki bardzo twardym drewnie.  D³uta s¹ naostrzone przez producenta.