D£UTO SNYCERSKIE PFEIL DP8740D9/10

180,59 

SKU: b2330d7ae5cf Kategoria:

D³uto dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, przeznaczine do pracy w miêkkim, twardym, jaki bardzo twardym drewnie.  D³uta s¹ naostrzone przez producenta.