C.M.C. KARBOKSYMETYLOCELULOZA 1 KG – B07105

91,71 

SKU: 2010000017111 Kategoria:

C.M.C. – karboksymetyloceluloza     Sól sodowa karboksymetylowego eteru celulozy. Bia³a, k³aczkowata substancja, rozpuszczalna w wodzie i w roztworach zasadowych. Tworzy roztwory o du¿ej lepkoœci. Obojêtna fizjologicznie. Stosowana jako zagêszczacz, stabilizator emulsji, ch³onny noœnik roztworów. Opakowanie 100 g i 1 kg.