BR¥Z W PROSZKU ALUMINIUM 20G – M01106

48,07 

SKU: 9002358124651 Kategoria:

Proszek poz³otniczy na bazie pigmentów metalicznych i mineralnych. Jako spoiwo stosuje siê: medium do br¹zu 624, gumê arabsk¹, klej winylowy. 6 odcieni (z³oto zielone, z³oto bogate, z³oto blade, z³oto dukatowe, miedŸ, alumnium).  Op. 20 g