BIBU£A JAPOÑSKA BIA£A 40G/M2 – B02008

13,76 

SKU: 2010000014493 Kategoria:

Bezkwasowa wytwarzana rêcznie technik¹ japoñsk¹, przy u¿yciu oryginalnych technik oraz w³ókien naturalnych. Bibu³a znajduje szerokie zastosowanie w konserwacji ksi¹¿ek, map, dokumentów, rycin i obrazów. Spe³nia wymagania konserwacji, jest odwracalna (³atwo usuwa siê j¹ z obiektu). Mo¿e byc rownie¿ u¿ywana w technice grawerowania na drewnie i linoleum W arkuszach 54×65 cm, gramatura 40 g/m2, kolor bia³y