BIBU£A CHIÑSKA WENZHOU BIA£A W ROLCE 30G/M2 – B02011

136,41 

SKU: 20a2560ebcc1 Kategoria:

Bibu³a chiñska  30 g/m2, Bia³y papier Wenzhou, o g³adko-chropowatej powierzchni. Znajduje szerokie zastosowanie w konserwacji ksi¹¿ek, map, dokumentów, rycin i obrazów. Wykorzystywany do chiñskiej kaligrafii mo¿e byæ równie¿ u¿ywany do grawerowania na drewnie i linoleum.