BEJCA SPIRYTUSOWA POMARAÑCZOWA – M08850

15,04 

SKU: 8032706739757 Kategoria:

W³oska bejca spirytusowa w proszku Jedna saszetka zawiera 8 g proszku. Zawartoœæ saszetki rozpuszczamy w spirytusie w proporcji : 1 saszetka na 250 – 500 ml spirytusu. Nasycenie koloru zale¿ne od iloœci u¿ytego spirytusu.Po ca³kowitym rozpuszczeniu bejcy rozprowadzamy pêdzlem,g¹bk¹ lub przez zanurzenie.Pozostawiamy do ca³kowitego wyschniêcia. Kolory: tek, orzech jasny, orzech œredni, orzech ciemny, czereœnia, mahoñ, palisander, czarny, ¿ó³ty, pomarañczowy, ró¿owy, niebieski, zielony, szary.