¯YWICA KETONOWA SUCHA 100 G – AP0124

53,92 

SKU: 2010000017135 Kategoria:

¯YWICA KETONOWA (SUCHA) ¯ywica syntetyczna twarda, jasna, odporna na dzia³anie s³oñca. Znakomite spoiwo dla pigmentów, ca³kowicie odwracalna. Ze wzglêdu na zalety twardoœci i nie ¿ó³kniêcia stosowana jako werniks retuszerski i koñcowy. Rozp. w benzynie lakowej (white spirit). Opakowanie 100 g i 1 kg