ŒRODEK MYDE£KO W P£YNIE DO CZYSZCZENIA Z£OCEÑ 500ML – B20054

126,09 

SKU: 2010000009918 Kategoria:

Delikatne myde³ko w p³ynie do czyszczenia z brudu ram z³oconych szlagmetalem i czystym z³otem. Nak³adaæ na powierzchniê i czyœciæ delikatnie przy pomocy bawe³nianej szmatki. Pozostawiæ do wyschniêcia i lekko przetrzeæ. Opakowani 500 ml