ŒRODEK MAROQUIN DO SKÓR 75 ML– CH00002

168,13 

SKU: 2010000015780 Kategoria:

Skuteczny i delikatny œrodek do pielêgnacji skór szlachetnych, opraw ksi¹¿kowych, sprzêtu do jazdy konnej i innych wyrobów ze skóry. Poprawia wygl¹d  zdobieñ lub z³oceñ. Op. 75 ml