ŒRODEK DO RENOWACJI SKÓRY – M06006

48,92 

SKU: 8001661009106 Kategoria:

Œrodek do renowacji skóry to neutralny krem na bazie wody, przeznaczony  do od¿ywiania, przywracania blasku i ochrony skóry starych foteli, toreb, pasków, foteli samochodowych, butów i innych skórzanych wyrobów. SPOSÓB U¯YCIA: Dobrze wstrz¹sn¹æ przed u¿yciem. Na³o¿yæ krem na skórzany przedmiot miêkk¹ bawe³nian¹ œciereczk¹, pozostawiæ do wyschniêcia . Po wyschniêciu polerowaæ miêkk¹ œciereczk¹.   Pojemnoœæ: 250 ml, krem