ŒRODEK DO POLITURY FINISHING SPIRIT 500ML – BW00027

34,23 

SKU: 8014885039170 Kategoria:

FINISHING SPIRIT ŒRODEK NA BAZIE SPIRYTUSU DO USUWANIA NADMIERNEJ ILOŒCI OLEJU W KOÑCOWYM ETAPIE POLITUROWANIA Zawiera bardzo drobne cz¹stki poleruj¹ce, które wi¹¿¹ resztki oleju. Nie pozostawia smug, nadaje lœnienie powierzchni. Sposób u¿ycia: Nanieœæ na tampon ze szmatki i pocieraæ nim delikatnie powierzchniê mebla  (po naniesieniu nañ i przeschniêciu politury)  a¿ do usuniêcia resztek oleju. Opakowanie 500 ml.