ŒRODEK DO CZYSZCZENIA DREWNA – BW00057

45,23 

SKU: 8014885000651 Kategoria:

Detergent w sprayu, profesjonalny produkt do g³êbokiego czyszczenia i polerowania wszystkich powierzchni drewnianych. Idealny do czyszczenia lakierowanych powierzchni, do ³atwego usuwania starych œladów, t³uszczu i kurzu, pozostawiaj¹c wypolerowan¹ powierzchniê. Nie uszkadza farb. Op. 400 ml spray