ŒRODEK CZYSZCZ¥CY DO STALI – M06001

23,24 

SKU: 8012402009187 Kategoria:

P³yn do czyszczenia i pielêgnacji przedmiotów wykonanych ze stali. Wystarczy kilka kropel produktu nanieœæ na czyszczony przedmiot, rozprowadziæ wilgotn¹ g¹bk¹ po czym sp³ukaæ lub usun¹æ za pomoc¹ wigotnej œciereczki.  Pojemnoœæ: 400 ml