ŒRODEK CZYSZCZ¥CY DO MIEDZI – M06003

33,01 

SKU: 8012402009200 Kategoria:

P³yn do czyszczenia i pielêgnacji przedmiotów wykonanych z miedzi. Wystarczy kilka kropel produktu nanieœæ na czyszczony przedmiot, rozprowadziæ wilgotn¹ g¹bk¹ po czym sp³ukaæ lub usun¹æ za pomoc¹ wigotnej œciereczki.  Pojemnoœæ: 400 ml